Garanti

Landsdækkende garanti

Vi er medlem af TEKNIQ, og det er en sikkerhed for dig som kunde, for at vi garanterer for det arbejde vi udfører.
TEKNIQ har etableret Dansk VVS Garanti, der er en garantiordning for VVS-arbejder.
Garantiordningen har til formål at sikre, at en privat forbruger, der får medhold i en sag ved Ankenævnet for Tekniske Installationer, får kendelsen opfyldt, hvis installatøren ikke kan eller vil opfylde en kendelse. Ankenævnets formål er at medvirke til en nem, hurtig og billig løsning af uoverensstemmelser mellem private kunder og VVS-installatører.

Garantiordningen gælder kun for arbejde, der er udført af Dansk VVS’ medlemmer.
Så for en sikkerheds skyld se efter Dansk VVS Garanti-mærket eller spørg din installatør.

Dækker udgifter op til 150.000 kr.

Garantiordningen dækker udgifter op til kr. 150.000,00 inkl. moms.

 

Kan jeg klage?
Private forbrugere kan klage over VVS-arbejder og leverancer, der ikke er bestilt udført til erhvervsmæssige formål.

Hvilke ting kan man klage over?
En klage kan kun indbringes for Ankenævnet, hvis klagen i forvejen forgæves har været forelagt for VVS-installatøren.
Man kan klage over næsten alt, dog ikke VVS-installatørens interne forretningsprincipper som f.eks. time- og materialepriser.

Læs mere www.tekniq.dk og www.el-vvs-anke.dk.